Over mij

Mijn naam is Bas Bernardus Johannes van Nieuwland (Nijmegen, 1999) en ik studeer Geschiedenis aan de Radboud Universiteit met een bijzondere interesse in Kerkgeschiedenis, Kunstgeschiedenis en Filosofie. Mijn voorname expertise is de geschiedenis van het Nederlands Katholicisme en Rooms-Katholiek erfgoed.

Tijdens mijn studie Geschiedenis heb ik onder andere onderzoek gedaan naar de katholieke missionering in voormalig Nederlands-Indië en de invloeden van het Oude Testament op het koningschap van Karel de Grote. Naast mijn studie ben ik actief bij het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) te Nijmegen waar ik ervaring opdoe met archivering, digitalisering en archiefonderzoek. Ik heb bij het KDC onder andere als student-assistent bijgedragen aan het onderzoeksproject ‘Katholieken op het Binnenhof’ over katholieke politici in Nederland.

In mijn vrije tijd houd ik me bezig met wandelen in de natuur en het fotograferen van landschappen en historisch erfgoed. Verder doe ik aan stamboomonderzoek en ontwerp ik heraldiek. Ook verzamel ik devotionalia, films en boeken over het rooms-katholicisme. In het verleden heb ik een opleiding gevolgd tot fotograaf en ik heb ervaring met fotografie, film en visuele cultuur. In mijn fotografie laat ik me vooral inspireren door het Romanticisme.

Werkervaring

2019-heden Secretaris Katholieke Studenten Nijmegen
2018-heden Medewerker Katholiek Documentatie Centrum (KDC), Nijmegen

Opleiding

2018-heden Bachelor Geschiedenis Radboud Universiteit, Nijmegen
2017-2018 Toegepaste fotografie en Beeldcommunicatie De Fotovakschool, Venlo

Onderzoeksprojecten

 • 2019 – Katholieken op het Binnenhof – Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Katholiek Documentatie Centrum – Student-assistent

Publicaties en lezingen

 • ‘Karel de Grote en Koning Josias: Oudtestamentisch koningschap in de Admonitio Generalis’, Studiedag Middeleeuwen: Orde en Chaos (Radboud Universiteit, 7-4-2021).
 • ‘Corona en de Kerk. Sacramenten in tijden van crisis’ Impressie, Tijdschrift voor Katholiek Erfgoed Nr. 26 (Nijmegen 2020).
 • Voordracht over de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit, Radboud Reflects (16-1-2020).
 • ‘Herders van Java. Jezuïeten en de perceptie van Nederlands Geweld in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog’, Jonge Historici.nl (8-1-2020).

Bibliografie (ongepubliceerd)

 • Joannes Gijsen: Roepende in de woestijn. De bisschopsbenoeming van 1972 (Nijmegen 2021) Cijfer: 8.
 • Een ontwortelde generatie herontdekt de Traditie. Millennials, katholicisme en de spirituele crisis van het Westen (Nijmegen 2020) Cijfer 8,5.
 • Karel de Grote en koning Josias. Oudtestamentisch koningschap in de Admonitio generalis (Essay, Nijmegen 2020) Cijfer: 9.
 • Bisschop Aegidius van Reims. Neustrische intrigant aan het hof van Childebert II van Austrasië (Essay, Nijmegen 2020) Cijfer: 8,7.
 • Het moederschap zit de vrouw in het bloed. De representatie van vrouwelijkheid in filmstroken voor katholiek beeldonderwijs (Onderzoek, Nijmegen 2020) Cijfer: 9.
 • Een kleine geschiedenis van moederschap (Essay, Nijmegen 2019) Cijfer: 7,5.
 • Herders van Java. Jezuïeten en de perceptie van Nederlands geweld in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (Propedeusewerkstuk, Nijmegen 2019) Cijfer: 9.
 • Het Romantische Landschap. Het verband tussen de intentie van de romantische landschapsschilderkunst en de landschapsfotografie (Werkstuk, Venlo 2017) Cijfer: 7,5.
 • Alfred Hitchcock en de Giallo (Profielwerkstuk, Nijmegen 2017) Cijfer: 10.

Lidmaatschappen

 • Katholieke Studenten Nijmegen
 • Tolkien Society
 • Vereniging voor Latijnse Liturgie
 • Hergé Genootschap

Andere activiteiten en vrijwilligerswerk

  • Deelnemer – Symposium Katholieke Identiteit van de Radboud Universiteit: verrijking of verarming? – Nijmegen, 17-4-2019
  • Vrijwilliger – Visitatiedag Leerstoel Middeleeuwse Geschiedenis 2019 (Radboud Universiteit)
  • Vrijwillger – Parochieblad St. Johannes de Doper, Ottersum (2013-heden)
  • Filmrecensent – It’s Only A Movie (2017-2019)